Sách Hàn Phi Tử

(Đổi hướng từ Hàn Phi tử)

HÀN PHI TỬ [1]

 1. Lần đầu yết kiến vua Tần (Sơ kiến Tần)
 2. Bảo tồn nước Hàn (Tồn Hàn)
 3. Ngại nói (Nan ngôn)
 4. Bầy tôi yêu (ái thần)
 5. Đạo làm chủ (Chủ đạo)
 6. Có phép tắc (Hữu độ)
 7. Hai cái cán (Nhị bính)
 8. Nêu cao uy quyền (Dương quyền)
 9. Tám đường gian dối (Bát gian)
 10. Mười điều quấy (Thập quá)
 11. Nỗi phẫn uất của con người cô độc (Cô phẫn)
 12. Cái khó trong việc du thuyết (Thuyết nan)
 13. Họ Hòa (Hòa thị)
 14. Bọn bầy tôi gian dối, ức hiếp và giết vua (Gian kiếp thí thần)
 15. Những điểm nước mất (Vong trưng)
 16. Ba điều phải giữ (Tam thủ)
 17. Đề phòng bên trong (Bị nội)
 18. Ngoảnh mặt về hướng nam (Nam diện)
 19. Tô vẽ sự gian tà (Sức tà)
 20. Giải thích Lão Tử (Giải Lão)
 21. Minh hoạ Lão Tử (Dụ Lão)
 22. Rừng chuyện, phần trên (Thuyết lâm, thượng)
 23. Rừng chuyện, phần dưới (Thuyết lâm, hạ)
 24. Quan sát hành động (Quan hành)
 25. Cái yên và cái nguy (An nguy)
 26. Đạo giữ nước (Thủ đạo)
 27. Dùng người (Dụng nhân)
 28. Công danh (Công danh)
 29. Những điều căn bản của việc cai trị (Đại thể)
 30. Sưu tập những chuyện bên trong, phần trên – Bảy thuật (Nội trữ thượng – Thất thuật)
 31. Sưu tập những truyện bên trong. Phần dưới – (Nội trữ thuyết, hạ)
 32. Sưu tập những chuyện bên ngoài. Phần trên, đoạn trên – (Ngoại trữ thuyết, tả thượng)
 33. Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần trên, đoạn dưới (Ngoại trữ thuyết, tả hạ)
 34. Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần dưới, đoạn trên – (Ngoại trữ thuyết, hữu thượng)
 35. Sưu tập những chuyện bên ngoài – Phần sau, đoạn dưới (Ngoại trữ thuyết, hữu hạ)
 36. Chất vấn phần thứ nhất (Nạn nhất)
 37. Chất vấn phần thứ hai (Nạn nhị)
 38. Chất vấn, phần thứ ba (Nạn tam)
 39. Chất vấn, phần thứ tư (Nạn tứ)
 40. Chất vấn về cái thế (Nạn thế)
 41. Hỏi về sự nguỵ biện (Vấn biện)
 42. Hỏi họ Điền (Vấn Điền)
 43. Xác định phép tắc (Định pháp)
 44. Nói về sự nghi ngờ (Thuyết nghi)
 45. Sử dụng sai (Nguỵ sử)
 46. Sáu điều trái ngược (lục phản)
 47. Tám thuyết sai lầm (Bát thuyết)
 48. Tám nguyên lý (Bát kinh)
 49. Năm bọn sâu mọt (Ngũ đố)
 50. Những học giả nổi tiếng (Hiển học)
 51. Trung hiếu
 52. Trau giồi mệnh lệnh (Sức lệnh)
 53. Đo lòng người (Tâm đo)
 54. Chế định hình phạt và phân tội rõ ràng (Chế phân)