Chủ đề:Tác phẩm văn học kỳ ảo

< Văn học

Tác phẩm văn học kỳ ảo
Chủ đề này gồm những sách hướng dẫn tìm hiểu các tác phẩm văn học kỳ ảo: một loại hình có đặc điểm sử dụng pháp thuật và các dạng siêu nhiên khác làm chất liệu chủ yếu cho các tình tiết, cốt truyện, chủ đề và/hoặc môi trường. Rất nhiều các tác phẩm thuộc loại hình này kể về những vùng đất hoặc hành tinh nơi pháp thuật được sử dụng bình thường. Văn học kỳ ảo khác với văn học khoa học viễn tưởng ở điểm nó không có căn cứ khoa học gì cả và các chủ đề của nó thì rất dị thường.