Chủ đề:Tác phẩm văn học hành động

< Văn học

Tác phẩm văn học hành động
Chủ đề này gồm những sách hướng dẫn tìm hiểu các tác phẩm văn học hành động: một loại hình có tiết tấu nhanh, hành động xảy ra thường xuyên và sự xuất hiện của những anh hùng phải phá kế hoạch của những kẻ hung ác được trang bị tốt hơn.