< Y học

Phẫu thuật
Các sách trong chủ đề này bàn về phẫu thuật: một chuyên ngành y tế dùng phương pháp mổ để 1) kiểm tra, xác nhận chẩn đoán, 2) chữa trị một bệnh, chấn thương nào đó, 3) cải thiện hoạt động của cơ thể, 4) cải thiện vẻ bề ngoài của cá nhân, 5) hoặc những lý do khác.