Chủ đề:Phần mềm nguồn mở

< Phần mềm

Phần mềm nguồn mở
Các sách trong chủ đề này bàn về phần mềm nguồn mở: các phần mềm với giấy phép bản quyển cho phép phân phối mã nguồn của chúng. Về khái niệm mã nguồn mở, xem Chủ đề:Mã nguồn mở.