< Âm nhạc

Nhạc lý
Các sách trong chủ đề này bàn về nhạc lý: lĩnh vực giải thích âm nhạc hoạt động như thế nào.