Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình Perl

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình Perl

Các sách trong chủ đề này bàn về ngôn ngữ lập trình Perl: được Larry Wall xây dựng từ năm 1987, với mục đích chính là tạo ra một ngôn ngữ lập trình có khả năng chắt lọc một lượng lớn dữ liệu và cho phép xử lí dữ liệu nhằm thu được kết quả cần tìm.

Perl là ngôn ngữ thông dụng trong lĩnh vực quản trị hệ thống và xử lí các trang web.