Chủ đề:Ngôn ngữ lập trình BASIC

< Ngôn ngữ lập trình

Ngôn ngữ lập trình BASIC

Các sách trong chủ đề này bàn đến ngôn ngữ lập trình BASIC: một ngôn ngữ lập trình bậc cao, đơn giản, dễ sử dụng, nhằm đơn giản hóa quá trình lập trình. BASIC được phát minh vào năm 1963 bởi các giáo sư John George Kemeny và Thomas Eugene Kurtz thuộc viện Đại học Dartmouth (Dartmouth College).

BASIC là viết tắt của Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code.