Chủ đề:Cấp cứu y tế

< Y học

Cấp cứu y tế

Các sách trong chủ đề này bàn về cấp cứu y tế: một chuyên khoa y tế mà ở đấy các bác sĩ hoặc những người đã được đào tạo chuyên môn, chữa trị cho những người thương hoặc bị bệnh cần được chăm sóc ngay lập tức. Dù không chăm sóc dài hạn, nhân viên cấp cứu y tế có thể giúp chẩn đoán nhiều loại bệnh khác nhau và can thiệp kịp thời nhằm ổn định bệnh nhân.