Atractylocarpus malagensis là một loài Rêu trong họ Dicranaceae. Loài này được (Herzog) J.-P. Frahm mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Atractylocarpus malagensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Phân lớp (subclass): Dicranidae
Bộ (ordo): Dicranales
Họ (familia): Dicranaceae
Chi (genus): Atractylocarpus
Loài (species): A. malagensis
Tên hai phần
Atractylocarpus malagensis
(Herzog) J.-P. Frahm, 2000


Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:Dicranaceae-stub