Aristolochia ophioides là một loài thực vật có hoa trong họ Aristolochiaceae. Loài này được L.Marión mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Aristolochia ophioides
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Magnoliidae
Bộ (ordo): Piperales
Họ (familia): Aristolochiaceae
Chi (genus): Aristolochia
Loài (species): A. ophioides
Tên hai phần
Aristolochia ophioides
L.Marión, 2000


Liên kết ngoài sửa

Bản mẫu:Piperales-stub