Arachniopsis tenuifolia là một loài Rêu trong họ Lepidoziaceae. Loài này được R.M. Schust. mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Arachniopsis tenuifolia
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Marchantiophyta
Lớp (class): Jungermanniopsida
Bộ (ordo): Jungermanniales
Họ (familia): Lepidoziaceae
Chi (genus): Arachniopsis
Loài (species): A. tenuifolia
Tên hai phần
Arachniopsis tenuifolia
R.M. Schust., 2000


Liên kết ngoài Sửa đổi

Bản mẫu:Lepidoziaceae-stub