Arachniopsis sejuncta là một loài rêu tản trong họ Lepidoziaceae. Loài này được (Ångström) R.M. Schust. mô tả khoa học lần đầu tiên năm 2000.

Arachniopsis sejuncta
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Marchantiophyta
Lớp (class): Jungermanniopsida
Bộ (ordo): Jungermanniales
Họ (familia): Lepidoziaceae
Chi (genus): Arachniopsis
Loài (species): A. sejuncta
Tên hai phần
Arachniopsis sejuncta
(Ångström) R.M. Schust., 2000


Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Lepidoziaceae-stub