Anomodon perlinguatus là một loài rêu trong họ Thuidiaceae. Loài này được Broth. ex P.C. Wu & Y. Jia mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Anomodon perlinguatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Bộ (ordo): Hypnales
Họ (familia): Thuidiaceae
Chi (genus): Anomodon
Loài (species): A. perlinguatus
Tên hai phần
Anomodon perlinguatus
Broth. ex P.C. Wu & Y. Jia, 2000


Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Thuidiaceae-stub