Acroporium esmeraldicum là một loài Rêu trong họ Sematophyllaceae. Loài này được (Müll. Hal.) W.R. Buck mô tả khoa học đầu tiên năm 2000.

Acroporium esmeraldicum
Phân loại khoa học
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Bryophyta
Lớp (class): Bryopsida
Phân lớp (subclass): Bryidae
Bộ (ordo): Hypnales
Họ (familia): Sematophyllaceae
Chi (genus): Acroporium
Loài (species): A. esmeraldicum
Tên hai phần
Acroporium esmeraldicum
(Müll.Hal.) W.R.Buck, 2000


Liên kết ngoài

sửa

Bản mẫu:Sematophyllaceae-stub