Tiếng ồn là tình trạng âm thanh vượt qua mức cho phép

Các biện pháp làm giảm tiếng ồn sửa

Để giảm tiếng ồn trong các thành phố hiện nay ngoài việc có biện pháp xử lý về mặt kỹ thuật đối với các phương tiện giao thông gây ra tiếng ồn thì trồng cây xanh là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất.