Nước chiếm ¾ diện tích bề mặt Trái Đất và là nguồn tài nguyên quí giá đối với sự sống của con người. Trắc nghiệm

  • Trắc nghiệm về : dung tích nước cho mỗi hoạt động của con người
  • Thí nghiệm về Lọc nước sạch
  • Tư liệu tham khảo (Flash, video, sound, text):

Nước có vai trò quan trọng trong đời sống con người Sửa đổi

  • Riêng đối với cuộc sống của con người. nước có một vai trò hết sức đặc biệt.Đối với cơ thể con người nước không phải là một chất dinh dưỡng nhưng chúng ta có thể nhịn ăn thậm chí 1 tuần nhưng không thể nhịn không uống nước trong vòng 3-5 ngày được phải không các bạn. Như chúng ta đã biết, 70% cơ thể chúng ta là nước, nước trong cơ thể ta chính là dòng máu đỏ chảy trong mỗi con người.Các bạn hãy thử tưởng tưởng xem nếu không có dòng máu này liệu con người có sống được không????
  • Chỉ một ví dụ rất đơn giản cũng đủ để chúng ta thấy được tầm quan trọng của nước. Tất nhiên là một việc làm cần thiết của mọi con người chúng ta là phải biết quý trọng nguồn nước quý báu mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta các bạn nhé!!!