Ai Cập là một quốc gia có lãnh thổ nằm tại Bắc Phi và Tây Á. Dưới đây là các sách viết về quốc gia này: