54 dân tộc tại Việt Nam/Người Ba Na

Người Ba Na là một dân tộc trong số 54 dân tộc tại Việt Nam. Họ cư trú chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, cũng như các tỉnh ven biển Bình Định, Phú Yên. Người Ba Na nói tiếng Ba Na, một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Ba Na của ngữ hệ Nam Á.

Người Ba Na tại Kon Tum

Lịch sửSửa đổi

Văn hóaSửa đổi