Điện tử/Linh kiện điện tử/Đi ốt/Đi-ốt bán dẫn

Diode bán dẫnSửa đổi

Cấu Tạo Biểu Tượng Đồ Thị I-V
+ P N -    

Tính Chất ĐiệnSửa đổi

Công Tắc Điện TửSửa đổi

Diode dẩn hay không dẩn điện khi điện thế kích hoạt lớn hơn hay nhỏ hơn điện thế của diode làm cho diode có khả năng đóng mở mạch điện như một công tắc

V > Vd, I ≠ 0 , diode hở mạch. Có tính chất giống như Công tắc hở
V < Vd, I = 0 , diode đóng mạch. Có tính chất giống như Công tắc đóng

Chỉnh LưuSửa đổi

Khi diode dẩn điện, V > Vd, I ≠ 0 . Diode cho qua dòng điện theo chiều mủi tên và cản dòng điện đi ngược lại . Khi mắc nối tiếp với điện AC, diode cho qua nửa chiều điện âm hay dương

Hạn Chế ĐiệnSửa đổi

Khi mắc song song với điện AC và diode dẩn điện, diode cho qua nửa sóng chiều âm hay dương và hạn chế điện ở mức điện ±Vd

Điện Cấp NhânSửa đổi

Diode và Tụ Điện mắc nối với nhau tạo mạch điện có điện thế cấp số nhân.

Bắt Sóng ĐỉnhSửa đổi

Diode và Điện trở mắc nối với nhau tạo mạch điện Bắt Sóng Đỉnh của Sóng phát thanh AM