Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
==Sở Thích ==
: Sách Truyện,Phim,Âm Nhac,Trò Choi
 
 
==Dịch Vụ==
:Email: qtttalker@gmail.com
 
==Tủ Suy Gẩm Sách==
* Thế sự thâm trầm quân mạc vấn . Thời thế không tạo một anh hùng.
* Vũ Trụ bao la vô cùng tận . Nhân sinh tự cổ vốn vô thường
*Tri dả , bất dả . Tri thức, bất thức
 
* In Life we need : Love to nurture our character . Happiness to face life challenge . Posperity to support our life style
: Trong cuộc sống ta cần : Tình thương để nuôi dưởng cá tánh . Vui Vẻ để vượt qua thử thách .Giàu sang để có cuộc sống ta muốn
 
* Học . Học cầu tinh hơn cầu kỳ . Học cầu hiểu hơn thuộc lòng
 
==Tu? Sa'ch==
 
<div style="display:block;border:2px solid #aaa;vertical-align: top; background-color:yellow;margin-bottom:10px;padding-bottom:5px;padding-left:5px;padding-right:4px;align:center">'''DANH SÁCH''' &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Biên Soạn : [[Thành viên:38.116.192.97|Quách Trung Thành]] 19:11, ngày 9 tháng 3 năm 2007 (UTC)
Người dùng vô danh