Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
==Giới Thiệu==
Tôi Tên : '''Quách Trung Thành'''. Đến [http://www.canada.com Canada] năm 1980. Tốt nghiệp Đại Học Manitoba [http://umanitoba.ca/ University of Manitoba] 1984-1988. Với Bằng '''Cử Nhân Kỷ Sư Điện Tử (Bachelor of Science Degree in Electrical Computer Engineering . B.Sc.E.E)'''. Hiện đang sinh sống và làm việc tại [http://www.toronto.comca Toronto] [http://www.ontario.ca/welcome-ontario Ontario] [http://www.canada.gc.ca/home.html Canada]
 
;Sở Thích
Người dùng vô danh