Quachthanh

Gia nhập ngày 29 tháng 9 năm 2007
n
== Liên Lạc==
;Quách trung Thành . B.Sc.E.E. 1984-1988 . University of Manitoba. Canada
:Xem [http://wwwca.geocitieslinkedin.com/quachtrungthanhin/jobs/techres.docquachthanh Resume] Của Thành
:URL : [http://ca.geocities.com/qtt12003/index.html Trang mạng của Thành]
:Email : quach_thanh@hotmail.com
Người dùng vô danh