Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Điều phối viên”

nKhông có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
''Các điều phối viên đương nhiệm được sắp xếp theo ngày nhậm chức''
{|style="width:100%;"
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|-
|style="width:5%;"|'''STT'''
|style="width:25%;"|'''Tên thành viên'''
|style="width:35%;"|'''Ngày nhậm chức'''
|style="width:35%;"|'''Ngày mãn nhiệm'''
|-
|1
|Nguyenhai314
|20/2/2021
|20/2/2022
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|WhoAlone
|1/6/2021
|1/6/2023
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|-2
|2
|-
|3
|
|}
<!-- ;Điều phối viên tiền nhiệm
''Các điều phối viên tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của nhiệm kỳlần đầu tiên''
{|style="width:100%;"
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|style="width:5%;"|'''STT'''
|style="width:25%;"|'''Tên thành viên'''
|style="width:35%;"|'''Lần 1'''
|style="width:35%;"|'''Lần 2'''
|-
|1
|Nguyenhai314
|20/2/2021 - 20/2/2022
| -
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|
|
<!--
|-
|3
|
|
|
|} -->
|}
 
==Xem thêm==