WhoAlone

Tham gia ngày 14 tháng 4 năm 2021
Thêm kế hoạch
WhoAlone (thảo luận | đóng góp)
Không có tóm lược sửa đổi
WhoAlone (thảo luận | đóng góp)
Thêm kế hoạch
Dòng 4:
== Kế hoạch ==
 
* Viết sách [[Trẻ em:Mèo lớn]], [[Trẻ em:Hành tinh lùn]] và [[Trẻ em:Côn trùng]]
* Hoàn thiện các sách [[Trẻ em:Châu Á]], [[Trẻ em:Châu Đại Dương]], [[Trẻ em:Khủng long]] và [[Trẻ em:Châu Phi]]
*Đóng góp cho sách [[Các quốc gia]]
1.410

lần sửa đổi