Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Harry Potter dành cho Muggle/Truyện/Hòn Đá Phù Thủy”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Muggles' Guide to Harry Potter/Beginner Spoiler}}
[[Tập tin:Bìa sách Harry Potter phần 1.jpg|phải|300px]]
:[[/Chapter 1|Chương 1: Đứa bé vẫn sống]]
:[[/Chapter 2|Chương 2: Tấm kính biến mất]]