Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Harry Potter dành cho Muggle/Truyện/Hòn Đá Phù Thủy”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Muggles' Guide to Harry Potter/Beginner Spoiler}}
<noinclude>{{print version of module|Muggles'_Guide_to_Harry_Potter/Books/Philosopher's_Stone/Print_version||''Harry Potter and the Philosopher's Stone''}}</noinclude>
:[[/Chapter 1|Chương 1: Đứa bé vẫn sống]]
:[[/Chapter 2|Chương 2: Tấm kính biến mất]]