Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Neville Longbottom”

n
→‎Intro: "Blonde" is feminine, "Blond" is masculine
Không có tóm lược sửa đổi
n (→‎Intro: "Blonde" is feminine, "Blond" is masculine)
name=Neville Longbottom|
gender=Male|
hair=BlondeBlond|
eyes=Unknown|
family=[[Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Frank Longbottom|Frank Longbottom]], [[Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Alice Longbottom|Alice Longbottom]], [[Muggles' Guide to Harry Potter/Characters/Augusta Longbottom|Augusta Longbottom]]|
0

lần sửa đổi