Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Harry Potter dành cho Muggle/Truyện/Hòn Đá Phù Thủy”

Rejected the last text change (by 75.34.25.17) and restored revision 2152779 by B20180 -- rv minor vandalism
(Rejected the last text change (by 75.34.25.17) and restored revision 2152779 by B20180 -- rv minor vandalism)
{{Muggles' Guide to Harry Potter/Book|next=Chamber of Secrets|tab=1}}
== Chapters ==
Harry potter rocks
 
{{Muggles' Guide to Harry Potter/Beginner Spoiler}}
0

lần sửa đổi