Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Harry Potter dành cho Muggle/Truyện/Hòn Đá Phù Thủy”

n (Undo revision 1893296 by 82.12.88.161 (talk) - bias)
{{Muggles' Guide to Harry Potter/Beginner Spoiler}}
<noinclude>{{print version of module|Muggles'_Guide_to_Harry_Potter/Books/Philosopher's_Stone/Print_version||''Harry Potter and the Philosopher's Stone''}}</noinclude>
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 1|Chapter 1: The Boy Who Lived]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 2|Chapter 2: The Vanishing Glass]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 3|Chapter 3: The Letters From No One]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 4|Chapter 4: The Keeper of the Keys]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 5|Chapter 5: Diagon Alley]]<br/>
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 6|Chapter 6: The Journey from Platform Nine and Three-Quarters]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 7|Chapter 7: The Sorting Hat]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 8|Chapter 8: The Potions Master]]<br/>
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 9|Chapter 9: The Midnight Duel]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 10|Chapter 10: Hallowe'en]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 11|Chapter 11: Quidditch]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 12|Chapter 12: The Mirror of Erised]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 13|Chapter 13: Nicolas Flamel]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 14|Chapter 14: Norbert the Norwegian Ridgeback]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 15|Chapter 15: The Forbidden Forest]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 16|Chapter 16: Through the Trapdoor]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher'sSorcerers Stone/Chapter 17|Chapter 17: The Man with Two Faces]]
 
== Overview ==
Người dùng vô danh