Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Harry Potter dành cho Muggle/Truyện/Hòn Đá Phù Thủy”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher's Stone/Chapter 11|Chapter 11: Quidditch]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher's Stone/Chapter 12|Chapter 12: The Mirror of Erised]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher's Stone/Chapter 13|Chapter 13: NicholasNicolas Flamel]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher's Stone/Chapter 14|Chapter 14: Norbert the Norwegian Ridgeback]]
:[[Muggles' Guide to Harry Potter/Books/Philosopher's Stone/Chapter 15|Chapter 15: The Forbidden Forest]]
0

lần sửa đổi