Alphama

Tham gia ngày 31 tháng 12 năm 2012
n
Đã khóa “Thành viên:Alphama” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Thiên binh phục hận 1999 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Alphama)
Thẻ: Lùi tất cả
n (Đã khóa “Thành viên:Alphama” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))