Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Điều phối viên”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Dòng 8:
*Sửa đổi tại các trang ở mức khóa cho phép.
==Danh sách các điều phối viên==
:Wikibooks tiếng Việt hiện có {{NUMBERINGROUP:eliminator}} điều phối viên. ''Xem danh sách tự động các điều phối viên hiện hành tại [[Đặc biệt:Danh sách thành viên/eliminator|trang này]].''
;Điều phối viên đương nhiệm
''Các điều phối viên đương nhiệm được sắp xếp theo ngày nhậm chức''
Dòng 40:
<br/>
 
<!-- ;Điều phối viên tiền nhiệm
''Các điều phối viên tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của nhiệm kỳ đầu tiên''
{|style="width:100%;"
Dòng 73:
|
|
|} -->
 
==Xem thêm==