Khác biệt giữa các bản “Wikibooks:Bảo quản viên giao diện”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|style="width:5%;"|'''STT'''
|style="width:1525%;"|'''Tên thành viên'''
|style="width:1535%;"|'''Ngày nhậm chức'''
|style="width:4535%;"|'''BiểuNgày quyếtmãn cấp quyềnnhiệm'''
|style="width:20%;"|'''Ghi chú'''
|-
|1
|Mxn
|21/08/2018
|không thời hạn
|[[Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền/Bảo quản viên giao diện/Mxn]]
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|Đức Anh
|
|01/07/2021
|
|01/07/2022
|
|
|-
|3
|Alphama
|
|01/07/2021
|
|01/07/2022
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|4
|
|
|
|
|}
<br/>