Khác biệt giữa các bản “Wikibooks:Bảo quản viên giao diện”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|style="width:5%;"|'''STT'''
|style="width:2010%;"|'''Tên thành viên'''
|style="width:20%;"|'''Ngày nhậm chức'''
|style="width:4045%;"|'''Biểu quyết cấp quyền'''
|style="width:1520%;"|'''Ghi chú'''
|-
|1
|
|} -->
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}