Khác biệt giữa các bản “Wikibooks:Bảo quản viên giao diện”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|}
 
==Danh sách bảo quản viên giao diện==
:''Xem danh sách tự động các bảo quản viên giao diện hiện hành tại [[Đặc biệt:Danh sách thành viên/interface-admin|trang này]].''
;Bảo quản viên giao diện đương nhiệm
''Các bảo quản viên giao diện đương nhiệm được sắp xếp theo ngày nhậm chức''
{|style="width:100%;"
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|style="width:5%;"|'''STT'''
|style="width:20%;"|'''Tên thành viên'''
|style="width:20%;"|'''Ngày nhậm chức'''
|style="width:40%;"|'''Biểu quyết cấp quyền'''
|style="width:15%;"|'''Ghi chú'''
|-
|1
|Mxn
|21/08/2018
|[[Wikibooks:Biểu quyết cấp quyền/Bảo quản viên giao diện/Mxn]]
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|
|
|
|
|-
|3
|
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|4
|
|
|
|
|}
<br/>
 
<!-- ;Bảo quản viên giao diện tiền nhiệm
''Các bảo quản viên giao diện tiền nhiệm được sắp xếp theo ngày mãn nhiệm của nhiệm kỳ đầu tiên''
{|style="width:100%;"
|-
|1
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|2
|
|
|
|-
|3
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|4
|
|
|
|-
|5
|
|
|
|-style="background-color:#f5f5f5;"
|6
|
|
|
|} -->
==Tham khảo==
{{tham khảo}}