Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành viên:Đức Anh/Nháp 44”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
<templatestyles src="Thành viên:Đức Anh/Nháp 44/styles.css"/>
<div style="margin-top:14px;">
<span class="inicio-ticker-begin">'''Thông báo'''</span>
<div class="ticker-container">
<div class="ticker-text">