Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đồng ý”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
[[Tập tin:Design_plat_Pour_fort.svg|15px]] '''{{{1|Đồng ý}}}'''
<noinclude>[[Thể loại:Lá phiếu Wikibooks]]</noinclude>