Khác biệt giữa các bản “Wikibooks:Bảo quản viên giao diện”

Tạo trang mới với nội dung “'''Bảo quản viên giao diện''' (''interface-admin'') là nhóm thành viên Wikibooks có thể sửa đổi tất cả các trang CSS, JavaScript,…”
(Tạo trang mới với nội dung “'''Bảo quản viên giao diện''' (''interface-admin'') là nhóm thành viên Wikibooks có thể sửa đổi tất cả các trang CSS, JavaScript,…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Không có sự khác biệt)