Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Phòng lưu trữ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
}}
== [[WB:PTL|Phòng thảo luận]] ==
{| style="width:50%;"
* [[Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 1|Lưu 1]] - Nội dung lưu: năm 2012 đến năm 2019 - ''Lưu vào ngày 15 tháng 5 năm 2020''
|-
* [[Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 2|Lưu 2]] - Nội dung lưu: năm 2020 - ''Lưu vào ngày 2 tháng 1 năm 2021''
|[[Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 1|Lưu 1]]
| Nội dung lưu từ năm 2012 đến năm 2019
| ''Lưu vào ngày 15 tháng 5 năm 2020''
|-
* |[[Wikibooks:Phòng thảo luận/Lưu 2|Lưu 2]] - Nội dung lưu: năm 2020 - ''Lưu vào ngày 2 tháng 1 năm 2021''
|Nội dung lưu: năm 2020
| ''Lưu vào ngày 2 tháng 1 năm 2021''
|}
 
== [[WB:PCBQV|Phòng của bảo quản viên]] ==