Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã khóa “Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1”: Nội dung lưu trữ cần phải khóa ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các bảo quản viên] (vô thời hạn) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn)))
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
 
{{Hộp đầu trang
|tiêu đề = [[Tập_tin:Faenza-stock keyring.svg|50px]] [[Wikibooks:Phòng đề xuất|Phòng đề xuất]] - Lưu 1
|mô tả = Thời gian lưu: Ngày 21/12/2020 <br/> Nội dung được lưu: Năm 2012 - 2020 <br/> Xem thêm các nội dung đã lưu tại [[Wikibooks:Phòng lưu trữ|Phòng lưu trữ]]
}}