Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1”

không có tóm lược sửa đổi
(Tạo trang mới với nội dung “ {{Hộp đầu trang |tiêu đề = 50px Phòng đề xuất - Lưu 1 |mô tả = Thời gian lưu: Ngày 21/12/20…”)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Hộp đầu trang
|tiêu đề = [[Tập_tin:Faenza-stock keyring.svg|50px]] Phòng đề xuất - Lưu 1
|mô tả = Thời gian lưu: Ngày 21/12/2020 <br/> Nội dung được lưu: Năm 2012 - 2020 <br/> Xem thêm các nội dung đã lưu tại [[Wikibooks:Phòng lưu trữ|Phòng lưu trữ]]
}}
== Thêm nhóm thành viên Reviewers ==