Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikibooks:Phòng lưu trữ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
== [[WB:PCBQV|Phòng của bảo quản viên]] ==
== Phòng biểu quyết ==
== [[Wikibooks:Phòng đề xuất|Phòng đề xuất]] ==
=== Nhân sự ===
* [[Wikibooks:Phòng đề xuất/Lưu 1|Lưu 1]] - Nội dung lưu: năm 2012 đến năm 2020 - ''Lưu vào ngày 21 tháng 12 năm 2020''
* Bảo quản viên (Đề cử {{,}} Bất tín nhiệm)
* Hành chính viên (Đề cử {{,}} Bất tín nhiệm)
* Kiểm định viên (Đề cử {{,}} Bất tín nhiệm)
* Điều phối viên (Đề cử {{,}} Bất tín nhiệm)
=== Biểu quyết nội dung ===
* Sách (Gắn sao {{,}} Rút sao)
* Sách trẻ em (Gắn sao {{,}} Rút sao)
* Công thức nấu ăn (Gắn sao {{,}} Rút sao)
* Tủ sách (Gắn sao {{,}} Rút sao)
== Phòng bình chọn ==
* Sách xuất sắc (Tháng {{,}} Năm)
* Biên tập viên xuất sắc (Tháng {{,}} Năm)