Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==O==
 
==V==
* Vạn sự khởi đầu nan
: Mọi việc khó ở bước đầu
 
==T==
317

lần sửa đổi