Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==N==
* Nhứt nghệ tinh, nhứt thân vinh
*Nhân định thắng thiên
 
==O==
 
317

lần sửa đổi