Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* Dỉ hòa di quý
: Ở hiền gặp lành
 
*Nhàn cư vi bất thiện
: Ở không sanh tật xấu
 
==E==
317

lần sửa đổi