Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==A - Ă - Â==
* All that glitter is not gold
 
==B==
* Birds of the same feather stick together
: Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
 
==D==
317

lần sửa đổi