Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==D==
*Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
:Birds of the same feather stick togethe
 
==E==
317

lần sửa đổi