Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==C==
* Cẩn tắc vô ưu, cẩn ngôn vô tội
* Của thiên trả địa
: Dể được, dể mất
 
==D==
317

lần sửa đổi