Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==I==
* Ill-gotten, ill-spent.
: Của thiên trả địa. Dể được, dể mất
 
==G==
317

lần sửa đổi